Stormen met namen: waar komt dat ineens vandaan?

Orkanen, tsunami’s, stormen: stuk voor stuk natuurverschijnselen waaraan we een naam geven. Aardbevingen zoals in Groningen, die gemeld worden bij Schade door Mijnbouw, daarentegen weer niet. Sinds kort kennen we het fenomeen ook in Nederland, waar we met Ciara de eerste storm-met-naam welkom heetten. Maar wat is hier eigenlijk het nut van? En wat is de gedachte achter het kiezen van de namen? Deze en meer vragen over namen voor natuurverschijnselen beantwoorden we in deze blog.

De introductie van Ciara

Het ging er al minstens een week over: Ciara was op komst. Na Sinterklaas en de Kerstman zou nu de Ciara ons land komen aandoen. Maar Ciara bleek geen vrouwvriendelijke, non-racistische kindervriend te zijn, maar een heuse storm. Een storm in Nederland. Kennelijk een hele gebeurtenis, want niet eerder zal er zoveel aandacht voor een dergelijk weersverschijnsel zijn geweest, nog vóórdat de storm überhaupt zijn intrede deed. Vanwaar deze paniek?

Op de lijst van zwaarste stormen in Nederland van het KNMI, gemeten vanaf 1911, komt Ciara pas op plek 34 voor, als we kijken naar de hardste windstoot die werd gemeten. Sinds de eeuwwisseling waren er al zeven stormen zwaarder dan Ciara. En ook als we kijken naar de schade die de storm heeft opgeleverd, kunnen we concluderen dat we met een zware storm te maken hebben gehad, maar niet buitenproportioneel. Met andere woorden: Ciara was niet zo heftig als dat de media het ons voorschotelden.

Vanwaar ineens die naam?

Het geven van namen doen we in Nederland sinds september 2019, aan stormen met code oranje of code rood. De storm van afgelopen week was de eerste die hiervoor in aanmerking kwam. Bij het geven van namen doen we samen met Ierland en Groot-Brittannië. Daar het Brits schiereiland al twee vergelijkbare stormen kende in de afgelopen maanden, die de namen Atiyah en Brendan kregen, was nu de C van Ciara aan de beurt.

De psychologie achter de namen

Het idee hierachter is dat stormen met een naam eerder waarschuwend werken dan alleen de mededeling dat er een stevige wind op komst is. Brits onderzoek wijst uit dat mensen hierdoor eerder de ernst van de situatie inzien, thuisblijven en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Hiermee kan de schade beperkt worden.

‘Grappig’ detail is dat uit Amerikaans onderzoek weer blijkt dat stormen met mannennamen in de regel serieuzer genomen worden dan vrouwelijke stormen. Hierdoor zouden stormen met een vrouwennaam meer schade aanrichten, aangezien er minder voorzorgsmaatregelen getroffen worden. In hoeverre dit daadwerkelijk het geval is valt overigens te betwisten. Critici stellen dat stormen vroeger nu eenmaal toevallig vaker een vrouwennaam kregen en vaak verwoestender waren dan hedendaagse stormen. Of dit nu echt een gevolg is van onderschatting of dat onze gebouwen tegenwoordig nu eenmaal gewoon beter bestand zijn tegen stormen, dat blijft de vraag.